Detail

Schaefer Shop NV Excelsiorlaan 14 – 1930 Zaventem

Location :


Größere Kartenansicht

Branche

Articles de bureaux

Téléphone

02/725 00 00

Fax

02/725 03 55

E-Mail

info@schaefer-shop.be

Site

www.schaefer-shop.be

Extra

Juridische verwijzing:
Inhoud:
De inhoud van deze pagina’s werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Schäfer Shop NV aanvaardt nochtans geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onnauwkeurigheden in de ter beschikking gestelde informatie. Schäfer Shop NV sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, die direct of indirect uit het gebruik van deze website zou ontstaan, voor zover Schäfer Shop NV geen aantoonbaar opzettelijke fout of grove nalatigheid kan worden ten laste gelegd.
Links:
Voor zover Schäfer Shop NV via links direct of indirect verwijst naar andere internetpagina’s, kan ze voor de inhoud van deze websites geen aansprakelijkheid opnemen.
Auteursrecht:
Alle teksten, afbeeldingen, grafieken en andere in deze website opgenomen bestanden vallen onder het auteursrecht en andere bepalingen ter bescherming van de geestelijke eigendom. Ze mogen worden gebruikt binnen het kader van de aangeboden toepassing, maar niet voor handelsdoeleinden of om verder door te geven worden gekopieerd of veranderd, noch op andere websites worden gebruikt. Via deze website wordt geen licentie gegeven voor het gebruik van de geestelijke eigendom van Schäfer Shop NV of derden.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en warenmerken blijven onbeperkt onderworpen aan het betrokken merkenrecht, en de eigendomsrechten van de betrokken eigenaars. Alleen al op basis van het gewoon vermelden mag niet worden besloten, dat merktekens niet zouden beschermd zijn door rechten van derden.


Suche

Ad